Trabzon Şehir İçi Taksi

Trabzon Türkiye’nin en büyük dokuzuncu metropolüdür. Doğu Karadeniz’de yer alan bu tarihi kent doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile ünlüdür. Trabzon tarih boyunca önemli bir yer olma özelliğini korumuştur. Anadolu’nun en eski limanlarından biri olan kent Sinope (Sinop)’den gelen Yunan kolonistler tarafından MÖ 9. yüzyılda kurulmuştur. Bu dönemlerde kent Homeros, Herodot ve Hesiodos gibi tarihi isimlerin yazıtlarında geçmektedir.

Roma ve Bizans’ın önemli merkezi olan kent, 1204’den 1461’e kadar Trebizond (Trabzon) İmparatorluğu’na başkentlik yapmıştır. Fatih Sultan Mehmet 26 Ekim 1461’de kenti ele geçirerek Osmanlı sınırlarına katmıştır. Osmanlı himayesi altına giren kent eski sınırlarına göre eyalete çevrilmiştir. Trabzon, cumhuriyetin ilanına dek Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Batum gibi illerin merkezi olmuştur.

Trabzon’un bilinen en eski adı Yunan filozof ve tarihçi Kseophon’un “Anabasis” adlı eserinde “Trapezos” olarak geçmektedir. Ksenophon’da kent hakkında verilen bilgilerden burada Kolkhlar, Makronlar ve Driller gibi birçok yerliden bahsedilmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda bu kavimlerin “Turani” oldukları iddia edilmiştir.

Yavuz Sultan Selim’in 1478 yılında kente vali olarak atanması önemli gelişmeler sağlamıştır. Bu dönemde ilk dikkat çeken gelişme yapılanma ve imar faaliyetlerinin ivme kazanması olmuştur. 1515’de Selim’in annesi Gülbahar Hatun adına yapılan Hatuniye Camii ve külliyesi bu dönem eserlerinin başında gelir. Şehzadeler şehirlerinden biri olan Trabzon, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu şehir olma özelliğini taşır. Süleyman 15 yaşına kadar Trabzon’da yaşamıştır. Padişahlığında Trabzon’u Batum’la birleştirerek bir eyalet haline getirmiştir.

Trabzon 2012 yılında büyükşehir belediyesi statüsünü kazanmıştır. Günümüzde Karadeniz’in Samsun’dan sonra en büyük ikinci şehridir. Şehrin en büyük sembolü olan Sümela Manastırı aynı zamanda şehrin en çok ziyaret edilen yeri olma özelliğini taşır. Trabzon’un en büyük iş alanı balıkçılıktır. Trabzon’un diğer bir sembolü olan hamsi de buradan gelir.